Els nostres serveis

Oferim el punt d’informació  a la dona (PID) des de fa més de 20 anys, i a més desenvolupem projectes d’acord amb el nostre pla estratègic 2022 – 2025.

Què fem?

 • Defensem els drets de les dones i les polítiques d’igualtat
 • Oferim el Punt dInformació a la Dona (PID)
 • Treballem projectes d’acord amb el pla estratègic 2022-2025
 • Donem visibilitat al càncer de mama i recaptem fons per a la investigació amb la Cursa de la dona
 • Visibilitzar el rol de la dona

A les dones estudiants

 • Acompanyament per ajudar-les a decidir el seu futur laboral i personal.
 • Treballar les problemàtiques que afecten l’etapa de l’adolescència i la joventut
 • Xerrades informatives a les escoles i universitats dels país.

A les dones treballadores

 • Informem mitjançant el Punt d’Informació a la Dona (PID) dels seus drets laborals 
 • Proposem formacions per créixer i tenir més confiança
 • Intermediem entre elles i l’empresa sobre la vulneració dels seus drets (discriminació de gènere, assetjament sexual, discriminació salarial, etc.)

A les dones en situació de risc social o familiar 

 • Informem mitjançant el Punt d’Informació a la Dona (PID) dels seus drets, i les assessorem per derivar-les a les institucions per tal que les puguin ajudar en situacions de violència de gènere, separacions, discriminacions, etc. 
 • Donem visibilitat de la situació a Andorra elaborant la memòria anual. 

A les dones directives i empresàries

 • Formar part d’una xarxa de dones directives d’empresa / empresàries
 • Base de dades per formar part de consells d’administració i organitzacions
 • Participar en jornades de reflexió de gènere un cop l’any: fòrum de directives d’Andorra per trobar el seu espai i reivindicar el seu rol
 • Ser mentores de dones més joves que volen créixer a les organitzacions o esdevenir empresàries