La nostra història

L’ADA és l’associació de dones més antiga del país (1994), i això només s’ha aconseguit perquè al llarg d’aquests anys d’existència hi han passat dones que han cregut en els canvis socials, econòmics, polítics i de tota índole que calia dur a terme per avançar en els nostres drets, tant individuals com col·lectius.

El novembre del 1994, després de l’aprovació de la Constitució andorrana, un grup de dones feministes andorranes creen l’Associació de Dones d’Andorra (l’ADA). Els objectius de l’associació eren donar veu a les dones dins del nou marc constitucional andorrà, fer un lobby per fer avançar els drets de les dones i fer accions de visibilització. Aquests objectius es tradueixen en els estatuts amb l’objecte de defensar els drets de la dona, prestar serveis específics, millorar la formació i visibilitzar el rol de la dona. 

Durant els anys d’existència de l’associació, l’ADA ha estat present com a grup de pressió social i polític per aconseguir fites com: 

 • el matrimoni civil i el divorci
 • la despenalització de la lligadura de trompes
 • la igualtat de la dona en l’adquisició de la nacionalitat
 • la creació d’un batlle de família
 • la instauració d’escoles bressol
 • l’accés de la dona a llocs de responsabilitat dins l’empresa i en política
 • mamografies gratuïtes a partir de 50 anys
 • projecte de mediadora social
 • grup Alba per atendre les dones afectades de càncer
 • cursa de la dona

L’ADA ha tingut 5 Presidentes

 • Pilar Cortadella (1994 – 1999)
 • Pilar Triquell (1999 – 2003 i 2006 – 2008)
 • Mònica Coste (2003 – 2006)
 • Montserrat Nazzaro (2008 – 2021)
 • Mònica Codina (2021 – Actualitat)