Missió, visió i valors

La Nostra Missió

Defensa dels drets de la dona, tant en l’àmbit nacional com internacional; així com promoure la igualtat entre dones i homes des d’una perspectiva transversal, en el sí de la societat andorrana.

Visió

Perseguim una societat més justa i igualitària, que no discrimini per raó de gènere.

Valors 

  • Feminisme
  • Igualtat
  • Ètica i integritat
  • Professionalitat
  • Tolerància i respecte
  • Treball en equip
  • Activisme
  • Dinamisme